Obálka Jednofázové kvasenie Live
Obálka V budúcom živote
Obálka Rybí menuet
Obálka Jednofázové kvasenie
Obálka Ein Stein Blues
Obálka Bezfázový stav
Obálka Druhý pes, tretia fáza
© 2022 Jednofázové kvasenie