Slnovrat: Triquetra

Indies Happy Trails 2012
Obálka Slnovrat: Triquetra

Miloš Janoušek - spev, gitara
Julo Kazimír - spev, gitara
Olo Lachký - spev, gitara
Pavel Malovič - spev, gitara
Peter Michalovič - spev, gitara
Martin Mašek - spev, gitara
Dušan Valúch - spev, gitara
Karol Svozil - klarinet, zobcová flauta

Milan Tedla - husle
Jozef Ciller - husle
Paľo Kazimír - akordeón
Peter Michalovič, ml. - gitara

 1. Čardášová princezná
 2. Hádanka o balíku
 3. Deň a noc
 4. Idú Vianoce
 5. Listujem si v starých knihách
 6. Blues o vyhorení
 7. My dvaja v Provence
 8. Triquetra
 9. Koľko je staníc na konečnú
 10. Myšlienky
 11. Možno o mne
 12. S tebou
 13. Zrejme máš na mysli
 14. Ledakoleda
© 2022 Jednofázové kvasenie