Folkový kolotoč

Opus 1990
Obálka Folkový kolotoč
 1. Edo Klena: Zo srdca
 2. Sklo: Bože môj, otče môj
 3. 2 až 3: Som tu
 4. Jožo Baran: Opuscený banik z Wilk Barroch
 5. Tatiana Hylská/ Daniel Morvay: Ani iné dobré správy
 6. Dušan Valúch: Spiaca žena
 7. Martin Mašek: Redukovaný dialóg
 8. Martin Mašek: Až doslúžim
 9. Peter Michalovič: Uprostred
 10. Miloš Janoušek: Výklad obchodného domu
 11. Julo Kazimír: Topil som sa, topil
 12. Miloš Janoušek: Orloj
 13. Dušan Valúch: Mám sa výborne
 14. Ján Litecký-Šveda: Blues všedného dňa
 15. Prešporok: Okolo Dunaja
 16. Martin Machalík: Svadba
 17. 2 až 3: V šírom poli hruška
 18. Julo Kazimír: Štvrtý rozmer
 19. Paľo Malovič: Bohužiaľ
© 2022 Jednofázové kvasenie